Writing on the Soil book launch - Dr. Ng'ang'a Wahu-Müchiri